Linkedin
Facebook
Instagram
Phone
Mail bulk
Close icon

Promocje

„Mój elektryk” - dofinansowanie dla osób fizycznych,
przedsiębiorców, samorządów i innych
podmiotów instytucjonalnych:

ENYAQ image
Kup Škodę Enyaq
i skorzystaj z dotacji do
27 000 zł!
Zachęcamy do skorzystania z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój elektryk”, działającego na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów za zakup pojazdu zeroemisyjnego.
Zachęcamy do skorzystania z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój elektryk”, działającego na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów za zakup pojazdu zeroemisyjnego.

Model dostępny w naszej ofercie

w oparciu o finansowanie Volkswagen Financial Services

Škoda
Enyaq iV

To pierwszy, w pełni elektryczny SUV tej marki i kolejny skok w erę emobilności. Zbudowana na modułowej platformie opracowanej specjalnie dla samochodów elektrycznych oferuje nowoczesną technologię, szybkie ładowanie oraz duży zasięg.

dostępny od
1 254,98 zł netto/m-c
Dla kogo?
Z programu mogą skorzystać:
  • osoby indywidualne, których formą finansowania pojazdu elektrycznego był zakup lub kredyt;
  • przedsiębiorcy;
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • instytuty badawcze;
  • spółdzielnie;
  • rolnicy;
  • związki wyznaniowe;
  • organizacje pozarządowe, których formą finansowania pojazdu elektrycznego był zakup, leasing lub najem
Warunki dofinansowana obejmują:
Nowe pojazdy zeroemisyjne, nabyte w okresie od 1.05.2020 r., zarejestrowane na terytorium RP i ubezpieczone.
*Beneficjenci programu zobowiązują się, że nie pozbędą się samochodu przez okres 2 lat od uzyskania dotacji.
Maksymalna wysokość dotacji:
  • dla osób fizycznych: 18 750 zł i 27 000 zł dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (kategoria pojazdu M1)
  • dla przedsiębiorców: 27 000 zł (kategoria pojazdu M1).
Jak złożyć wniosek?
Wypełnij e-formularz na stronie NFOŚiGW, dołącz kopię dowodu zakupu, rejestracji oraz ubezpieczenia pojazdu.
Podpisanie wniosku staje się wiążącą umową wypłaty dotacji.
Termin składania wniosków:
Wnioski o ubieganie się o finansowanie zakupu pojazdu zeroemisyjnego można składać od 12 lipca 2021, do 30 września 2025.
Sprawdź jakie samochody kwalifikują się do dopłat dla osób fizycznych:

Zapytaj o szczegóły

{{ errors.accept1.message }}

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych wyżej w celach marketingowych, przez Krotoski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podanie moich danych osobowych było dobrowolne i świadome. Poinformowano mnie o przysługujących mi prawach, w szczególności o prawie cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

rozwiń całość

zwiń całość

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na e-mail.

Zgoda wyrażona jest dla Krotoski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach zgody możemy przesyłać do Ciebie informacje handlowe dotyczące działalności naszej firmy.

rozwiń całość

zwiń całość

Wyrażam zgodę na marketing telefoniczny.

Zgoda wyrażona jest dla Krotoski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach zgody możemy przesyłać do Ciebie informacje marketingowe dotyczące działalności naszej firmy.

rozwiń całość

zwiń całość

Współadministratorami Państwa danych osobowych zebranych w drodze powyższego formularza są:

1. Krotoski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, legitymująca się numerem KRS: 0000946790, (dalej także jako Spółka). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoski.com, nr tel.: 785 012 459.


 
1. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. legitymująca się numerem KRS: 0000327143, adres: ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@vw-group.pl lub pisemnie na w/w adres z dopiskiem „IOD”.

2. Wskazane wyżej dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania i prezentacji oferty handlowej. W przypadku wyrażenia jednej z wyżej wskazanych zgód marketingowych, dane osobowe przetwarzane będą również w celu przekazywania informacji marketingowych i handlowych.

3. Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie odbywa się w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku wyrażenia jednej z powyższych zgód marketingowych przetwarzanie odbywa się w oparciu o Pani/Pana zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach dowodowych (ochrona praw i obrona przed roszczeniem), przetwarzanie opiera się o prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane osobowe przetwarzane będą do chwili zawarcia oraz realizacji umowy oraz dalej do chwili przedawnienia roszczeń plus 1 rok od tego dnia (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń) lub do chwili odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy. W zakresie wyrażonych zgód marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, a dalej przez okres prawdopodobieństwa przedawnienia roszczeń w celach dowodowych.

5. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty wykonujące na rzecz Spółki zadania związane z administrowaniem strony internetowej; podmioty wykonujące na rzecz Spółki zadania związane z administrowaniem systemami teleinformatycznymi, podmioty realizujące dla Spółki określone czynności marketingowe, np. agencja reklamowa, organizator eventu, callcenter, spółki z grupy Volkswagen (Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., Volkswagen AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Porsche Central and Eastern Europe s.r.o., Porsche Smart Mobility GmbH).

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

rozwiń całość

zwiń całość

Wyślij